Aktuality

Vycházejí prosincové Olomoucké listy

V těchto dnech vychází nové číslo časopisu Olomoucké listy, který přináší do všech schránek ve městě aktuality o dění v Olomouci.

Při čtení oblíbeného měsíčníku se dozvíte, že olomouckým kaplím a kapličkám se pomalu vrací jejich původní krása; že vánoční strom na Horním náměstí svítí a adventní trhy jsou v plném proudu. V listech se věnujeme i přípravě městského rozpočtu pro rok 2020 a na příští roky; věříme, že zaujme rozhovor s městským kronikářem nebo že divadelní loutkářská Kašpárkova říše oslaví stovku.

Tématem čísla je pak 130. výročí vzniku městské knihovny. Přečtěte si, jak to bylo kdysi a jaké jsou plány a vize do budoucna.

Věříme, že vás osloví pestrá nabídka kulturních akcí či společenských aktivit a zaujme spousta zajímavých informací z našeho města.

Vaše náměty, postřehy a připomínky rádi uvítáme na adrese: redakce@olomouc.eu
Máte-li zájem o inzerci v Olomouckých listech, pište na: inzerce@olomouc.eu

Měsíčník Olomoucké listy vydává Rada města Olomouce a je distribuován prostřednictvím České pošty, s. p., a to do všech poštovních schránek v Olomouci zdarma. Problémy s distribucí a nedodáním výtisků, hlaste na telefonní číslo 773 617 353 nebo reklamujte u svého poštovního doručovatele.

Časopis je k dispozici také v Informačním centru v podloubí radnice. Uzávěrka lednového čísla je 23.12.2019.

Vydavatel: statutární město Olomouc – Rada města Olomouce, Horní náměstí, 779 11 Olomouc.
Registrační číslo: MK ČR E 11006.
Počet výtisků: 54 000 ks.

Časopis ke stažení ve formátu PDF: Olomoucké listy 2019/12.

Dovolte, abych vám jménem redakční rady a redakce Olomouckých listů popřál požehnané Vánoce, hodně zdraví, štěstí a skvělý příští rok.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.