Aktuality

Olomoucké kluby seniorů se na radnici představily primátorovi

Jednadvacet klubů, v nichž se schází od dvou desítek až po více než stovku seniorů, pracuje na území města Olomouce. Nejstarší z těchto klubů slouží seniorům už desítky let, nejmladší vznikl vloni, všem v jejich práci pomáhá město. Právě proto se zástupci klubů sešli na radnici s primátorem Mirkem Žbánkem a jeho náměstkyní Evou Kolářovou, která má na starosti i sociální oblast.

„Těší mne, že mohu osobně poznat představitele klubů seniorů, které v Olomouci odvádějí velmi dobrou práci. Rád se také postupně do některých klubů přijdu podívat, zajímá mě, jak tato společenství fungují a čemu se věnují,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. Zdůraznil také pozitivní fakt, že Olomouc patří v České republice k městům s nejaktivnějšími seniory a s největším počtem fungujících seniorských klubů. „Zajímá nás, jaké podmínky mají v jednotlivých klubech seniorů, s případnými problémy se pokusíme pomoci,“ dodala náměstkyně Eva Kolářová. V následných krátkých prezentacích zazněla jak chvála, tak i stesky například nad tím, že v některých městských částech už nestačí kapacita klubů.

„Chceme poděkovat za to, že řada klubů získala v poslední době nové vybavení,“ řekl Miroslav Ryšavý za Klub seniorů Přichystalova 70. „Hodně nám pomáhá i to, že jsme ze strany města velmi dobře informováni o různých zajímavých akcích,“ uvedla Věra Kovaříková, vedoucí lošovského klubu.

„Náš klub má 110 členů, přičemž asi pětašedesát z nich se velmi aktivně účastní naší činnosti. V klubovně máme ovšem jenom dvaatřicet míst,“ zaznělo například od vedoucí KS Lazce Evy Sommerové. I v některých jiných klubech se potýkají s kapacitou, která neodpovídá velkému zájmu o členství. Město se proto bude snažit tam, kde to lze, zajistit větší prostory. Jinde mají problém s přístupností klubovny pro hůře pohyblivé členy, tak jako tomu je v Klubu seniorů Polská. „Na problém nevhodného schodiště se podíváme a určitě ho co nejdříve vyřešíme,“ slíbil primátor Žbánek.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV
v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017.