Aktuality

Vycházejí srpnové Olomoucké listy

I o prázdninách vychází další číslo časopisu Olomoucké listy, který pravidelně přináší do schránek zdarma aktuality o dění v našem městě. Měsíčník opět nabízí zajímavé čtení pro všechny občany hanácké metropole.

V novém čísle najdete informace o tom, že do veřejné dopravy jdou stamiliony na nové autobusy, tramvaje i rekonstrukce tratí. Dozvíte se o novém tobogánu na plaveckém stadionu. Že most u Bristolu již uvolnil místo pro stavbu nového, že Rozárium získá ještě letos nový mobiliář a veřejné osvětlení. Přinášíme informace o tom, že začala další etapa opravy Jihoslovanského mauzolea a že místo lávky vznikne v ulici Na Trati podchod a zeleň s lavičkami. Věříme, že vás osloví nabídka kulturních akcí či společenských aktivit a zaujme další spousta zajímavých informací z našeho města.

Měsíčník Olomoucké listy vydává Rada města Olomouce a je distribuován prostřednictvím České pošty, s. p., a to do všech poštovních schránek v Olomouci zdarma. Problémy s distribucí a nedodáním výtisků, hlaste na telefonní číslo 773 617 353 nebo reklamujte u svého poštovního doručovatele.

Časopis je k dispozici také v Informačním centru v podloubí radnice.

Časopis ke stažení ve formátu PDF: Olomoucké listy 2018/08.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV
v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017.