Aktuality

Vychází nové číslo čtvrtletníku Olomoucký senior

V těchto dnech vychází 2 číslo časopisu Olomoucký senior, který pravidelně přináší aktuality a informace z dění v našem městě pro seniory. Čtvrtletník opět nabízí zajímavé čtení.

V novém čísle najdete informace z dění v klubech pro seniory ve městě Olomouci, dále informace o aktivitách pro seniorskou veřejnost, které se připravují. Účastnit se tak můžete sportovního dne, veselice pro seniory, apod. nebo podat přihlášku do nového klubu pro seniory v Řepčíně.

Účastnit se můžete také měření kondice, které nabízí Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Nezapomeňte také na oblíbenou čtenářskou soutěž.

Čtvrtletník Olomoucký senior je distribuován do klubů pro seniory statutárního města Olomouce, bytů zvláštního určení ve městě Olomouci. Časopis je k dispozici také v Informačním centru v podloubí radnice a v informačním centru odboru sociálních služeb Štursova 1, Olomouc. V elektronické podobě ho najdete zde.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV
v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017.