Aktuality

Evangelium podle Jana zahájilo čtení Bible na radnici

Od včerejších do dnešních 17 hodin probíhá na radnici 24hodinové čtení Bible. Podle odhadu bude tři sta lidí předčítat dvěma stovkám posluchačů. V kapli svatého Jeronýma uvítal všechny přítomné primátor Antonín Staněk a zdůraznil, že i on se stane součástí řeky, která nebude jen číst, ale i naslouchat, rozjímat a přemýšlet.

Šestý ročník zahájil arcibiskup Jan Graubner. „Chce-li být člověk šťasten, musí se otevřít lásce,“ uvedl arcibiskup. Z toho podle něj pramení i krize ve společnosti a v mezilidských vztazích. „Právě to se naši předkové učili z Bible,“ dodal.

Arcibiskup přečetl prvních 18 veršů z Janova evangelia začínajícím: Na počátku bylo Slovo... Dalších třiatřicet veršů přidal primátor Staněk. Ten při zahájení přiznal, že sice předčítá již počtvrté, ale stále předtím cítí napětí. „Je to dáno hlubokým odkazem Bible, na němž jsou založeny evropské hodnoty,“ řekl primátor.

Po vystoupení dětského sboru Campanella zaznělo úvodních 18 veršů evangelia podle Jana znovu v osmi dalších jazycích, kterými byla slovenština, polština, němčina, estonština, italština, francouzština, španělština a portugalština. Poté se již v několikaminutových intervalech střídali předem přihlášení zájemci.

Celodenní a celonoční čtení Bible je unikátním projektem, který se v Olomouci stává tradicí. Tato ojedinělá událost, která má svůj počátek v Římě, je součástí festivalu Paschalia Olomucensia.
Více: http://www.paschaliaolomucensia.cz/cteni-bible

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV
v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017.