Aktuality

Český statistický úřad zahajuje šetření v domácnostech

Začíná šetření životních podmínek a příjmů domácností. Český statistický úřad sbírá aktuální údaje pro hodnocení sociální a ekonomické situace obyvatel. Odborně proškolení tazatelé navštíví v období od 3. února do 27. května více než 11 tisíc domácností v České republice.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 575 domácnostech, z nichž se téměř 7 tisíc zúčastnilo šetření již v předchozích letech. „Nově bude osloveno 4 750 domácností z náhodně vybraných bytů ve všech krajích České republiky. Odpovídat budou na otázky, které jim položí tazatelé vybavení průkazem a pověřením ČSÚ,“ uvádí místopředseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem. Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů.

Výsledky šetření jsou důležitým zdrojem informací pro hodnocení životní úrovně a příjmové situace domácností v ČR. Definitivní výsledky šetření za rok 2017 budou k dispozici v dubnu. Data jsou srovnatelná za 34 evropských států.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV
v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017.