Aktuality

Informace k poskytování požárních hlásičů a detektorů plynu pro osoby s těžkým tělesným postižením

Město Olomouc, zastoupené odborem ochrany, vyhlašuje na základě usnesení Rady města Olomouce ze dne 24. 1. 2017 výzvu pro spoluobčany s těžkým tělesným postižením k podání žádosti o hlásiče požáru a detektory plynu.

Termín pro podávání žádosti je od 15. 2. 2017 do 13. 4. 2017.

Hlásiče a detektory budou spoluobčanům, kteří splní podmínky, poskytnuty bezplatně.

Formulář žádosti

Podmínky žádosti:

  • osoba starší 18 let
  • trvalý pobyt na území města Olomouce
  • pohybové postižení a držitel platného průkazu:
    • ZTP/P a zároveň k pohybu využívá kompenzační pomůcku (vozík, chodítko, 2 francouzské hole nebo berle)
    • ZTP a zároveň k pohybu využívá kompenzační pomůcku (vozík, chodítko, 2 francouzské hole nebo 2 berle) pozn. u těchto žadatelů bude vyžadováno kladné vyjádření o vhodnosti poskytnutí hlásiče ze strany Odboru sociálních věcí MMOl na základě provedeného sociálního šetření v domácnosti žadatele, které lze nahradit kladným vyjádřením ze strany poskytovatele sociální služby, pokud takovouto službu využívá - kladné vyjádření bude vystaveno na předepsaném formuláři

Kontakty:

Magistrát města Olomouce, odbor ochrany
Palackého 14, kancelář č. 278
Ing. Hana Binderová, telefon: 588 488 524

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
Lužická 7
úterý a středa od 8:00 do 12:00 hod nebo v jiný termín na základě předchozí domluvy
Mgr. Marie Pijáčková, telefon: 731 501 388

Vyplněné žádosti lze odevzdat do 13. 4. 2017 osobně na Magistrát města Olomouce, odbor ochrany nebo ve Spolku Trend vozíčkářů Olomouc, popřípadě zaslat poštou na uvedené adresy.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV
v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017.