Aktuality

Senioři získávají další zdroj informací: nové webové stránky

Nabídka služeb města Olomouce pro seniory je opět o něco širší. Tentokrát se týká informačního servisu v prostředí internetu.

„Už dávno není pravda, že by internet byl doménou mladších generací. Víme, že mít správné informace patří v dnešním světě k tomu nejdůležitějšímu, a proto chceme olomouckým seniorům nabídnout i novou webovou stránku,“ uvedl primátor Olomouce Antonín Staněk. „Považuji to za další z dílčích kroků, kterým se snažíme zlepšit podmínky pro život seniorů v Olomouci,“ dodal Antonín Staněk.

„Internetové stránky s adresou www.proseniory.olomouc.eu můžeme vnímat jako doplnění informační funkce čtvrtletníku Olomoucký senior, který město pro Olomoučany připravuje. Jsem velmi rád, že nyní můžeme informovat seniory o dění ve městech i touto moderní cestou,“ uvedl náměstek primátora Ladislav Šnevajs. „Výhodou ve srovnání s časopisem je možnost okamžitě aktualizovat obsah a doplňovat novinky,“ dodal.

Na webu se čtenář dozví aktuality z dění ve městě, informace o klubech seniorů, najde zde kontakty na různé instituce a sociální služby a další zajímavé i praktické rady nebo si zde přečte články ze čtvrtletníku Olomoucký senior, který je vydáván statutárním městem Olomouc. V budoucnu by se do tvorby stránky mohli zapojit i sami čtenáři, kteří budou moci posílat své náměty, články či návrhy na doplnění.

Stránka je stále ve vývoji, postupně v ní přibudou i další rubriky a servisní informace. „Věříme, že si Olomoučané dřívějšího data narození najdou cestu, aby stránky navštívili a třeba se také aktivně podíleli na jejím obsahu a rozvoji,“ dodal primátor Staněk.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV
v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017.